AO header home 2016

Voorwoord

In 2016 lag de focus op de uitvoering en realisatie van de maatregelen uit het Sectorplan. Ook in het afgelopen jaar waren de contacten met bedrijven intensief. Een persoonlijke benadering vanuit A+O, waarbij het aanbod werd toegelicht met concrete voorbeelden, werd zeer gewaardeerd. Dit leidde tot enthousiasme om gebruik te maken van deze regelingen, vergoedingen en projecten. 

In 2016 was er een cao-loze periode in januari en (begin) februari. Vanaf februari konden voor het opleiden van leerlingen en het scholen van werknemers geen nieuwe aanvragen worden ingediend. Op 11 februari zijn er nieuwe cao-afspraken gemaakt, waarna nieuwe vergoedingsreglementen zijn opgesteld. Zodra de reglementteksten van de nieuwe cao waren goedgekeurd en medio 2016 algemeen verbindend zijn verklaard, is de implementatie en communicatie hierover gestart. Door extra inzet op de communicatie met bedrijven in de tweede helft van 2016, is het aantal vergoedingsaanvragen in 2016 nagenoeg gelijk gebleven aan het niveau in 2015.

Gekoppeld aan het cao-protocol en de verplichting voor de verduurzaming van de diverse maatregelen vanuit het Sectorplan, zijn voorstellen voorbereid voor nieuwe regelingen en projecten. In het laatste kwartaal van 2016 is de bestuurlijke opdracht gegeven tot uitvoering van deze voorstellen.

Namens het bestuur,
Saskia C. Görtz. directeur

Organogram A+O Metalektro
organogram-AO

 

Bestuur

In het verslagjaar waren zo’n 1.200 bedrijven aangesloten bij A+O. Bij deze bedrijven werken circa 140.000 werknemers.

De stichting werkt in opdracht van een bestuur dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van de sociale partners in de Metalektro. Namens de werkgevers is dit Vereniging FME-CWM en namens de werknemers FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2.