header home 2015

Voorwoord

2015 was het jaar van het sectorplan. Na een intensieve periode van voorbereiding en ontwikkeling zijn de diverse sectorplanprojecten van start gegaan. Voor een aantal projecten was direct veel belangstelling.

Andere projecten zijn eerst een aantal keer besproken met en in bedrijven, voordat de knoop voor deelname werd doorgehakt. Tegen de achtergrond van positieve ontwikkeling van de economie en de arbeidsmarkt, was de uitdaging voor bedrijven om de aandacht zowel op het primaire proces als op de toekomstige uitdagingen, zoals duurzame inzetbaarheid, te richten. A+O kon hier onder andere met behulp van de sectorplanprojecten ondersteuning bij bieden. Dit leverde veel positieve reacties op vanuit zowel deelnemende als niet deelnemende bedrijven. Ook voor de werkorganisatie vormde het sectorplan een uitdaging. Om binnen de strikte administratieve richtlijnen vanuit het ministerie een aansprekend aanbod voor bedrijven te ontwikkelen, is binnen A+O door iedereen, vanuit alle disciplines, intensief samengewerkt.

Namens het bestuur,
Saskia C. Görtz. directeur

Organogram A+O Metalektro
organogram-AO

 

Bestuur

Dit jaar waren 1.165 bedrijven aangesloten bij A+O (peildatum 31 december 2015). Omdat bedrijven vaak meerdere vestigingen hebben, die ook apart bezocht worden vanuit A+O komt het aantal te bezoeken bedrijven in totaal uit op circa 1.250. Bij deze bedrijven werken 140.350 werknemers. De stichting werkt in opdracht van een bestuur dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van de sociale partners in de Metalektro. Namens de werkgevers is dit Vereniging FME-CWM en namens de werknemers FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2.